america flag vietnamese flag

Phương thức giao hàng

Thời gian làm hàng khoảng 2 hoặc 3 tuần (có thể ít hoặc nhiều hơn tùy vào đơn hàng).

Thời gian vận chuyển:

  • Đối với hàng vận chuyển đường hàng không: từ 2 đến 7 ngày, phụ thuộc vào địa chỉ người nhận.
  • Đối với hàng vận chuyển đường biển:

Điểm đến ở châu Á: từ 7 đến 28 ngày.

Điểm đến ở châu Âu, châu Mĩ: từ 18 đến 28 ngày.

Tin tức liên quan