america flag vietnamese flag

Phương thức thanh toán

- Đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu

- Thanh toán bằng USD vào tài khoản được chỉ định của công ty.

- Số tiền được chuyển vào tài khoản của công ty phải đúng với số tiền trong hợp đồng. Khách hàng có trách nhiệm thanh toán các khoản charge của ngân hàng.

- Cách thức thanh toán: đối với đơn hàng có giá trị dưới $ 10,000 thì khách hàng thanh toán 100% giá trị trước khi giao hàng. Với đơn hàng trên $ 10,000 khách hàng đặt cọc 50% trên tổng giá trị đơn hàng, 50% còn lại sẽ được thanh toán trước khi giao hàng.

- Phương thức thanh toán ưa chuộng: chuyển khoản (T/T).

- Đối với khách hàng mua hàng tại Việt Nam

Thanh toán bằng VNĐ bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản của công ty 

Tin tức liên quan