Cart 0
KHUNG DI CHUYỂN
KHUNG DI CHUYỂN
Khung Vận Chuyển - Lưu Trữ Vật Liệu giúp bảo quản và di chuyển tấm đá an toàn.
Khung vận chuyển được dùng để vận chuyển hoặc lưu trữ tấm đá hiệu quả tại nhiều nơi làm việc.
Khung vận chuyển tấm vật liệu giúp tuỳ chỉnh linh hoạt trong việc vận chuyển và lưu trữ tấm vật liệu.  
Khung Vận Chuyển Tấm Vật Liệu giúp việc lưu trữ và vận chuyển vật liệu hiệu quả.  
Sản phẩm cải tiến giúp dễ dàng kết hợp với nhiều kích cỡ xe nâng để tối ưu công việc.  
Khung Vận Chuyển Vật Liệu Dạng Tấm Ausavina giúp lưu trữ tấm đá và bảo quản tấm đá an toàn.
Khung Vận Chuyển Đế Cao giúp giữ tấm và vận chuyển ở độ cao an toàn so với mặt đất.  
Khung vận chuyển vật liệu có tay kéo giúp lưu trữ, sắp xếp và di chuyển các tấm vật liệu tại nơi làm việc.  
Khung Vận Chuyển Vật Liệu Hai Tầng giúp tận dụng tối đa không gian lưu trữ của bạn.  
2023 © AUSAVINA JSC. All rights reserved