Cart 0

 

Thời gian làm hàng khoảng 2 hoặc 3 tuần (có thể ít hoặc nhiều hơn tùy vào đơn hàng).

Thời gian vận chuyển:

Đối với hàng vận chuyển đường hàng không: từ 2 đến 7 ngày, phụ thuộc vào địa chỉ người nhận.

Đối với hàng vận chuyển đường biển:

  • Điểm đến ở châu Á: từ 7 đến 28 ngày.
  • Điểm đến ở châu Âu, châu Mĩ: từ 18 đến 28 ngày.

 

2023 © AUSAVINA JSC. All rights reserved