Cart 0

 

1. Đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu

- Thanh toán bằng USD vào tài khoản được chỉ định của công ty.

- Số tiền được chuyển vào tài khoản của công ty phải đúng với số tiền trong hợp đồng. Khách hàng có trách nhiệm thanh toán các khoản charge của ngân hàng.

- Cách thức thanh toán: đối với đơn hàng có giá trị dưới $ 10,000 thì khách hàng thanh toán 100% giá trị trước khi giao hàng. Với đơn hàng trên $ 10,000 khách hàng đặt cọc 50% trên tổng giá trị đơn hàng, 50% còn lại sẽ được thanh toán trước khi giao hàng.

- Phương thức thanh toán ưa chuộng: chuyển khoản (T/T).

2. Đối với khách hàng mua hàng tại Việt Nam

Thanh toán bằng VNĐ bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản của công ty.

 

2023 © AUSAVINA JSC. All rights reserved