Cart 0
THIẾT BỊ KẸP TẤM KÍNH
THIẾT BỊ KẸP TẤM KÍNH
Thiết Bị Kẹp Tấm Kính với hệ thống kẹp tự động giúp nâng vật liệu dễ dàng và nhanh chóng.  
Với thiết kế tối ưu giúp kẹp và nâng nhiều loại vật liệu khác nhau an toàn và hiệu quả.  
Thiết Bị Kẹp Vật Liệu là công cụ lý tưởng để kẹp và di chuyển đa dạng tấm vật liệu.  
Thiết Bị Kẹp Tấm Kính với hệ thống kẹp tự động giúp nâng vật liệu dễ dàng và nhanh chóng.  
Thiết bị được thiết kế chủ yếu sử dụng với cần nâng để nâng và di chuyển các tấm vật liệu.
2023 © AUSAVINA JSC. All rights reserved