Cart 0
KHUNG DỰNG VÀ XẾP
KHUNG DỰNG VÀ XẾP
Khung Dựng Tấm Đá với thiết kế cải tiến mang lại hiệu quả cao trong việc lưu trữ vật liệu.
Khung Xếp Tấm Đá M3 là công cụ lưu trữ có tải trọng lớn giúp tối ưu sức chứa vật liệu.  
Khung Xếp Đá M3 giúp lưu trữ các tấm đá có tải trọng cao, tối ưu không gian làm việc.  
 Khung Xếp Tấm Đá Qli M1 là công cụ lý tưởng cho phép lưu trữ, trưng bày vật liệu với tải trọng lớn.  
Khung Xếp Tấm Đá Qli giúp lưu trữ các tấm đá hiệu quả với tải trọng cao.  
Khung Xếp Tấm Đá Nhỏ đáp ứng nhu cầu lưu trữ các tấm đá nhỏ tại nhiều nơi làm việc.
Khung Xếp Tấm Đá giúp lưu trữ các tấm đá an toàn tại nhiều môi trường làm việc.  
Khung Xếp Tấm Đá với khả năng chịu tải lớn giúp tối ưu chi phí và không gian lưu trữ.
Khung Xếp Vật Liệu với thiết kế tách rời và sức chứa vật liệu lớn giúp nâng cao hiệu quả.  
2023 © AUSAVINA JSC. All rights reserved